Į savo darbą žvelgiame keldami sau pačius aukščiausius reikalavimus. Visuose procesuose laikomės visų ES teisės aktų ir LR keliamų reikalavimų. Mūsų tikslas – jūsų pasitikėjimas mumis, todėl pateikiame pagrindinius dokumentus ir standartus, kurių laikomės ir kuriuos taikome savo veikloje:

  • Leidimas-higienos pasas – tai dokumentas, kurį mums išdavė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šis leidimas mums buvo išduotas po itin nuodugnaus patikrinimo, kuris apima ne tik higienos normų atitikimą mūsų patalpose, bet ir tinkamą patalpų išplanavimą, kiekvieno kosmetikos gamybai naudojamo įrenginio dokumentacijos apžiūrą, tinkamą priežiūrą ir naudojimą, tinkamą gamyboje privalomų dokumentų pildymą ir daugelį kitų aspektų.
  • Dar vienas svarbus dokumentas mūsų veikloje kurio laikomės itin griežtai, tai Geros gamybos praktikos standartas LST EN ISO 22716:2008, kurio vykdymą prižiūri Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Šis standartas nustato kaip teisingai laikyti ir elgtis su žaliavomis, produktais, atliekomis, kiekviena patalpa pagal jos paskirtį ir  visus kitus procesus, kurie vykdomi mūsų veikloje. Plačiau apie jį, skaitykite šioje prezentacijoje: KOSMETIKOS GAMINIŲ, JŲ GAMYBOS PROCESŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS IR PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO ASPEKTAI
  • Visi mūsų gaminami produktai turi kosmetikos gaminio saugos ataskaitas, tai reiškia, kad produktai yra patikrinti atsakingų įstaigų ir yra atlikti visi privalomi tyrimai, kad produktais būtų galima prekiauti.  Tai reiškia, kad mūsų produktai yra visiškai saugūs naudoti pagal jų paskirtį.
  • Visi mūsų gaminami produktai yra notifikuoti Europos Sąjungos bendrijoje, tai leidžia produktais prekiauti visoje ES.